vĐồng tin tức tài chính 365

Bán nhà ở đang cho thuê thế nào?

2022-01-11 15:05

Tôi cho thuê nhà thời hạn 5 năm, nhưng mới thực hiện được 2 năm. Giờ tôi muốn bán nhà có được không? Bạn đọc có email hoangnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi. 

Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:             

Khoản 1, Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định về giải thích từ ngữ như sau:

1. Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Khoản 1, Điều 127 Luật Nhà ở 2014 quy định về mua bán nhà ở đang cho thuê như sau:

1. Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

Khoản 2, Điều 133 Luật Nhà ở 2014 quy định về quyền tiếp tục thuê nhà ở như sau:

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, t bạn có quyền bán nhà ở cho người khác khi thời hạn thuê vẫn còn theo các quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

Xem thêm: odl.132399-oan-eht-euht-ohc-gnad-o-ahn-nab/taul-pahp-nav-ut/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bán nhà ở đang cho thuê thế nào?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools