vĐồng tin tức tài chính 365

Dự án BOT khiến LienVietPostBank "ngậm quả đắng" bây giờ ra sao?

2020-01-07 19:10
Hàng loạt lãnh đạo phía chủ đầu tư bị bắt giam, dự án trễ hẹn suốt nhiều năm và ngân hàng phải rao b

Xem thêm: odl.009677-oas-ar-oig-yab-gnad-auq-magn-knabtsopteivneil-neihk-tob-na-ud/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dự án BOT khiến LienVietPostBank "ngậm quả đắng" bây giờ ra sao?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools