vĐồng tin tức tài chính 365

Cục Công tác đảng và công tác chính trị triển khai công tác năm 2024

2024-01-04 18:46

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

 

Năm 2023, Đảng ủy và lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã phát huy sự đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy CATW, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an nhân dân (CAND), hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu công tác được giao. Nổi bật, đã chủ động tham mưu với Đảng ủy CATW chỉ đạo tổ chức kịp thời việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Tham mưu ban hành các văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chính trị, công tác quần chúng trong CAND. 

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 03 cá nhân thuộc Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

 

Đổi mới, tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, với nhiều hình thức, quy mô lớn, như đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý; lúc dân cần, lúc dân khó có Công an; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 75 năm phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đã lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành đánh giá cao. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 06 tập thể thuộc Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

 

Chủ động tham mưu tăng cường siết chặt, kỷ cương, tác phong, điều lệnh CAND, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; việc nâng cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy trong chấp hành điều lệnh, kiểm tra, quản lý cán bộ, chiến sỹ được dư luận đánh giá tích cực, đồng tình ủng hộ. Thực hiện tốt chức năng tham mưu lãnh đạo Bộ Công an quản lý nhà nước về công tác quần chúng, kiện toàn mô hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể quần chúng… Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, Cục Công tác đảng và công tác chính trị được Bộ Công an ghi nhận và tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được trong năm 2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị cần tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả về các nội dung, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công tác đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 trong Đảng bộ CATW và Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2024… 

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu đáp từ.

 

Cục Công tác đảng và công tác chính trị cần lưu ý công tác xây dựng đảng gắn liền với xây dựng lực lượng CAND, trọng tâm là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Tổ chức cán bộ trên lĩnh vực công tác đảng. Chú trọng, quan tâm đến công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, điều lệnh nội vụ và công tác đoàn thể, quần chúng. Đổi mới hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực tế về công tác thi đua, khen thưởng tại Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; cơ chế, chính sách, chính trị tư tưởng đối với cán bộ, chiến sỹ… 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 

Xem thêm: 06473=DImetI?lmth.2-ob-auc-gnod-taoh-nit/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cục Công tác đảng và công tác chính trị triển khai công tác năm 2024”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools