vĐồng tin tức tài chính 365

Hàng trăm cảnh sát vây bắt 'bà trùm' 75 tuổi cầm đầu đường dây buôn bán ma túy

2021-01-16 22:44
Đối tượng Đàm được xác định là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy phức tạp tại TP.Thái Bình gồm toàn người thân.

Xem thêm: lmth.7620331-yut-am-nab-noub-yad-gnoud-uad-mac-iout-57-murt-ab-tab-yav-tas-hnac-mart-gnah/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hàng trăm cảnh sát vây bắt 'bà trùm' 75 tuổi cầm đầu đường dây buôn bán ma túy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools