vĐồng tin tức tài chính 365

Yeah1 (YEG) sắp nâng sở hữu trở lại 2 công ty con đã bán năm 2021

2023-02-14 08:01
Yeah1 (YEG) sắp nâng sở hữu trở lại 2 công ty con đã bán năm 2021

Cụ thể, ngày 13/2, Yeah1 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Yeah1 eDigital và CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.

Trong đó, nếu chuyển nhượng thành công, Yeah1 sẽ sở hữu 35% vốn tại CTCP Yeah1 eDigital, tổng giá trị là 128,76 tỷ đồng và bên bán là bà Phạm Thị Minh Hằng bán 32,5% vốn điều lệ, ông Nguyễn Anh Khoa bán 2,5% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, Yeah1 eDigital có vốn điều lệ 112,5 tỷ đồng, thành lập năm 2012 và hoạt động chính là xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Theo định giá của Công ty TNHH Định giá SSB Việt Nam, giá trị sở hữu 100% CTCP Yeah1 eDigital đang là 382,98 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị vốn chủ sở hữu tới ngày 30/6/2022 là 175,5 tỷ đồng. Như vậy, giá trị định giá cao hơn giá trị sổ sách 2,18 lần.

Được biết, đầu năm 2021, Yeah1 ghi nhận giá gốc 90 tỷ đồng, tương đương nắm giữ 96,67% vốn điều lệ tại Yeah1 eDigital.

Thêm nữa, nếu thương vụ nhận chuyển nhượng thành công, Yeah1 cũng sẽ sở 35% vốn tại CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, tổng giá trị là hơn 103 tỷ đồng. Trong đó, bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Ngọc Hiếu bán 20% vốn điều lệ và còn lại ông Nguyễn Anh Khoa bán 15% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam được thành lập năm 2020, có vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng, giá trị vốn chủ sở hữu là 5,33 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo định giá của Công ty TNHH Định giá SSB Việt Nam, giá trị sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam lên tới 344,94 tỷ đồng, gấp 64,72 lần giá trị sổ sách.

Trước đó, ngày 28/12/2021, Yeah1 thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn của CTCP Công nghệ thương mại Giga1 tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam, giá trị gốc đầu tư 1,8 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2021, Yeah1 thông qua chuyển nhượng vốn tại CTCP Yeah1 eDigital.

Được biết, đầu năm 2021, Yeah1 sở hữu 96,67% vốn tại Yeah1 eDigital và 99,99% vốn tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam, nhưng đến cuối năm không còn sở hữu cổ phần nào tại 2 công ty này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/2, cổ phiếu YEG giảm 400 đồng về 9.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: lmth.180513tsop-1202-man-nab-ad-noc-yt-gnoc-2-ial-ort-uuh-os-gnan-pas-gey-1haey/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Yeah1 (YEG) sắp nâng sở hữu trở lại 2 công ty con đã bán năm 2021”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools