vĐồng tin tức tài chính 365

FLC xin cơ quan quản lý "bẻ còi" về quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

2023-02-15 03:09
Nhiều cổ đông lo lắng trước việc cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết.

Nhiều cổ đông lo lắng trước việc cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết.

Văn bản của FLC có nêu, trong một thời gian dài, dù đã cố gắng nhưng FLC không thể kiếm được công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính của FLC.

Đến ngày 20/9/2022, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đồng ý cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, đến thời điểm hiện tại, FLC vẫn chưa nhận được kết quả kiểm toán của UHY.

Phía FLC cho biết, việc chưa có báo cáo kiểm toán xuất phát từ các nguyên nhân bất khả kháng, FLC đã liên tiếp có văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước để giải trình và kiến nghị cơ quan quản lý xem xét, hỗ trợ, chấp thuận tình trạng Tập đoàn FLC chưa có báo cáo tài chính kiểm toán là sự kiện bất khả kháng, không xem xét về việc đình chỉ giao dịch/huỷ niêm yết đối với Tập đoàn FLC cho đến khi Bộ Tài chính chỉ định được công ty kiểm toán kiểm toán và công ty kiểm toán hoàn tất kiểm toán BCTC của Tập đoàn FLC.

Đến ngày 14/2/2023, FLC nhận được quyết định huỷ niêm yết cổ phiếu FLC của HOSE từ ngày 20/2/2023, với lý do "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

Phía FLC cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực hết sức mình để xúc tiến các lộ trình công bố thông tin theo quy định. FLC cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ cơ quan quản lý để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, cổ đông và góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm: lmth.831513tsop-ueihp-oc-tey-mein-yuh-hnid-teyuq-ev-ioc-eb-yl-nauq-nauq-oc-nix-clf/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“FLC xin cơ quan quản lý "bẻ còi" về quyết định hủy niêm yết cổ phiếu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools