vĐồng tin tức tài chính 365

Cần Thơ lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

2023-02-20 09:14
Cần Thơ lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký Quyết định số 335/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của TP. Cần Thơ năm 2023 (Đoàn kiểm tra).

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết cho các đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; hướng dẫn đề cương báo cáo các nội dung kiểm tra để cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Thông qua kiểm tra, có văn bản kết luận các vấn đề liên quan đến tiến độ, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; kiến nghị các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị hoặc báo cáo UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Đoàn kiểm tra báo cáo, tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu, phương tiện, trang thiết bị làm việc của Sở Nội vụ để phục vụ công tác. Các chế độ chính sách cho Đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chi từ kinh phí cải cách hành chính năm 2023 được cấp cho Sở Nội vụ.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra thông báo kết luận nội dung kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra; Đoàn kiểm tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Quyết định nêu trên, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của TP. Cần Thơ năm 2023 là ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố. Các Phó Trưởng đoàn là ông Trương Hồng Dự- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Lê Xuân Hoa- Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và ông Nguyễn Hữu Thanh Bình- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 (do Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố vào ngày 25/5/2022), Chỉ số PAR-INDEX năm 2021 của TP. Cần Thơ đạt 84,97%, xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 1,21%, giảm 14 bậc so năm 2020 (hạng 37); Chỉ số SIPAS năm 2021 đạt 85,54%, xếp hạng 48/63, tăng 1,4%, giảm 10 bậc so với năm 2020 (hạng 38).

Trước đó, vào ngày 10/5/2022, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, theo đó Chỉ số PAPI năm 2021 của Cần Thơ đạt 41,23 điểm, xếp hạng 42/60 tỉnh, thành phố, giảm 1,65 điểm và 13 bậc so với năm 2020 (hạng 29).

Xem thêm: lmth.584513tsop-hnihc-hnah-hcac-iac-cat-gnoc-art-meik-naod-pal-oht-nac/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Cần Thơ lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools