vĐồng tin tức tài chính 365

Tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại Việt Nam làm việc

2020-02-03 03:15
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công điện yêu cầu tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch.

Xem thêm: lmth.184641/I2NwiNgxTBZ/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại Việt Nam làm việc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools