vĐồng tin tức tài chính 365

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/2: Bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu bất động sản

2023-02-25 09:14

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã quay ra bán ròng 58,75 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.439,45 tỷ đồng, tăng mạnh 126,37% về lượng và hơn 205% về giá trị so với tuần trước đó (từ 13-17/2 bán ròng gần 472 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào 228,34 triệu đơn vị, giá trị mua vào là 5.970,12 tỷ đồng (cùng giảm nhẹ hơn 3% cả về lượng và giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 287,09 triệu đơn vị, giá trị 7.409,57 tỷ đồng (tăng 9,35% về lượng và 10,88% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/2:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/2

51.356.570

46.704.240

4.652.330

1.125.320

1.231.610

-106.290

21/2

48.159.280

52.229.010

-4.069.730

1.134.280

1.206.430

-72.150

22/2

37.559.940

50.046.230

-12.486.290

943.290

1.307.440

-364.150

23/2

50.501.000

87.820.090

-37.319.090

1.852.690

2.531.250

-678.560

24/2

40.764.980

50.289.590

-9.524.610

914.540

1.132.840

-218.300

Tổng

228.341.770

287.089.160

-58.747.390

5.970.120

7.409.570

-1.439.450

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp, với khối lượng mua ròng tổng cộng đạt 5,09 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 125,45 tỷ đồng, tăng 56,56% về lượng và 99,19% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,64 triệu đơn vị, giá trị 168,8 tỷ đồng (tăng 50,8% về lượng và hơn 102% về giá trị so với tuần trước), ngược lại bán ra 1,55 triệu đơn vị, giá trị 43,35 tỷ đồng (tăng 34,53% về lượng và 110,74% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 20-24/2:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/2

713.160

151.500

561.660

11.290

3.430

7.860

21/2

1.921.720

463.040

1.458.680

46.720

21.210

25.510

22/2

2.342.200

289.860

2.052.340

64.470

8.530

55.940

23/2

428.400

367.220

61.180

11.550

8.940

2.610

24/2

1.234.450

274.030

960.420

34.770

1.240

33.530

Tổng

6.639.930

1.545.650

5.094.280

168.800

43.350

125.450

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 198.620 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 6,7 tỷ đồng, giảm 73% về lượng và 59,3% về giá trị so với tuần trước đó.

Cụ thể, khối này đã mua vào 2,36 triệu đơn vị, giá trị 60,61 tỷ đồng (tăng 45,34% về lượng và 36,05% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 2,16 triệu đơn vị, giá trị 53,91 tỷ đồng (tăng 143,58% về lượng và 91,92% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 20-24/2:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/2

257.410

548.510

-291.100

11.610

15.190

-3.580

21/2

234.410

535.200

-300.790

7.980

12.060

-4.080

22/2

1.095.700

653.400

442.300

22.340

12.600

9.740

23/2

502.240

300.200

202.040

11.730

10.440

1.290

24/2

269.610

123.440

146.170

6.950

3.620

3.330

Tổng

2.359.370

2.160.750

198.620

60.610

53.910

6.700

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 53,45 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.307,3 tỷ đồng, tăng 143,4% về lượng và hơn 233% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 392,47 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cặp đôi cổ phiếu thép, gồm NKG được mua ròng hơn 3,67 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 56,1 tỷ đồng; và HSG được mua ròng hơn 2,35 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 36,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 243,35 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt xấp xỉ 5,69 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu DXG vẫn dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh tuần qua, đạt hơn 13,63 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 154,85 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 65,05 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,59 triệu đơn vị. Còn dẫn đầu về khối lượng là cổ phiếu PVS được mua ròng 1,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 46,12 tỷ đồng.

Trái lại, khối này vẫn bán ròng nhỏ giọt với PMC dẫn đầu đạt 217.080 đơn vị, giá trị bán ròng 15,85 tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.038513tsop-nas-gnod-tab-ueihp-oc-oav-gnurt-pat-gnod-yt-0031-noh-gnor-nab-242-02-naut-iaogn-iohk-naohk-gnuhc-hcid-oaig/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/2: Bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu bất động sản”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools