vĐồng tin tức tài chính 365

Thế giới có nên đặt cược vào các loại thuốc sẵn có để chống virus Corona?

2020-02-07 08:20
Các bác sỹ và nhà nghiên cứu cảnh báo rằng quá trình nghiên cứu cần phải được thực hiện thêm và người dân không nên đặt hy vọng quá lớn vào những báo cáo chưa được kiểm chứng.

Xem thêm: lmth.458641/QXcGwbCXfG7/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thế giới có nên đặt cược vào các loại thuốc sẵn có để chống virus Corona?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools