vĐồng tin tức tài chính 365

Vua lừa đảo Bernie Madoff xin ra tù sớm 139 năm vì 'lâm trọng bệnh'

2020-02-07 08:25
Siêu lừa Bernie Madoff xin được phóng thích sớm vì đang mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Ông bị kết án 150 năm tù giam và đã thụ án được 11 năm. Năm ngoái, ông đã gửi đơn xin Tổng thống Donald Trump giảm án phạt cho ông.

Xem thêm: mth.71784951160200202-hneb-gnort-mal-iv-man-931-mos-ut-ar-nix-ffodam-einreb-oad-aul-auv/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vua lừa đảo Bernie Madoff xin ra tù sớm 139 năm vì 'lâm trọng bệnh'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools