vĐồng tin tức tài chính 365

Không phải virus corona, kỳ thị người gốc Á mới là 'đại dịch' mới

2020-02-09 02:55
Dịch virus corona ở Trung Quốc dẫn đến sự phân biệt đối xử, lời lẽ thù ghét, thậm chí là bạo lực nhắm vào người gốc Á ở nhiều nước

Xem thêm: lmth.472724-n-iom-hcid-iad-al-iom-a-cog-iougn-iht-yk-anoroc-suriv-iahp-gnohk/ioig-eht/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Không phải virus corona, kỳ thị người gốc Á mới là 'đại dịch' mới”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools