vĐồng tin tức tài chính 365

Nhà Trắng lên kế hoạch đối phó khẩn cấp với COVID-19 trị giá 2,5 tỷ USD

2020-02-25 17:24
Nhà Trắng ngày 24/2 đã gửi tới các nhà lập pháp Mỹ một kế hoạch khẩn cấp trị giá 2,5 tỷ USD để đối phó với sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Xem thêm: lmth.075841/Elrv5Z8JiHV/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhà Trắng lên kế hoạch đối phó khẩn cấp với COVID-19 trị giá 2,5 tỷ USD”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools