vĐồng tin tức tài chính 365

Cha ruột nhiều lần hiếp dâm con gái rồi bắt uống thuốc ngừa thai

2020-02-28 15:30

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại với chính người con gái ruột, T. bắt con gái uống thuốc ngừa thai và đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết chết.

Xem thêm: lmth.235333-iaht-augn-couht-gnou-tab-ior-iag-noc-mad-peih-nal-ueihn-tour-ahc/na-uv-os-oh/taul-pahp/nv.ylgnoc

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cha ruột nhiều lần hiếp dâm con gái rồi bắt uống thuốc ngừa thai”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools