vĐồng tin tức tài chính 365

EVF: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 sau kiểm toán đạt 409 tỷ đồng

2024-02-16 19:10

Theo đó, số liệu tài chính được kiểm toán năm 2023 của EVF không có sự chênh lệch so với số liệu quý IV/2023 đã công bố trước đó. Tổng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự năm 2023 đạt 3.993,6 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2022. Tuy nhiên, do năm 2023 là năm biến động rất mạnh của lãi suất huy động đầu vào, dẫn đến chi phí lãi toàn thị trường tăng mạnh, EVF cũng chịu sức ép chi phí lãi suất lớn, kéo theo thu nhập lãi thuần của năm 2023 đạt 709 tỷ đồng, giảm 22,8% so với lãi thuần năm 2022.

Bên cạnh thu nhập lãi thuần, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn mua cổ phần là một trong những hoạt động đóng góp vào lợi nhuận của toàn Công ty. Một điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính của EVF nằm ở việc kiểm soát chi phí hoạt động. Tổng chi phí hoạt động năm 2023 thấp hơn năm 2022, cải thiện hiệu suất hoạt động của EVF thể hiện ở chỉ số CIR năm 2023 đạt 27,16%, giảm 5% so với năm 2022 là 28,6%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành (khoảng trên 30%).

Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, sở dĩ EVF giảm được CIR là do thực hiện đẩy mạnh số hóa các hoạt động nghiệp vụ, đưa công nghệ vào từng hoạt động kinh doanh để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và nâng cao hiệu suất lao động, đồng thời, kiểm soát nhân sự phù hợp với bối cảnh kinh doanh. Kiểm soát tốt chi phí hoạt động đã đóng góp tích cực vào kết quả lợi nhuận trước thuế của EVF trong năm 2023.

Về lãi cơ bản trên một cổ phiếu, với sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và thay đổi lợi nhuận sau thuế, EPS của EVF năm 2023 đạt 849 đồng/cổ phiếu.

Về tài sản và nguồn vốn, tổng tài sản của EVF tại 31/12/2023 đạt 49.221 tỷ đồng, tăng 16,6% so với thời điểm 31/12/2022. Trong thời điểm cuối năm 2023, EVF đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu và phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dẫn đến vốn điều lệ của EVF tăng từ 3.510 tỷ đồng lên 7.042 tỷ đồng và lần đầu tiên, EVF có thặng dư vốn cổ phần, đạt 350,5 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ và có thặng dư vốn sẽ tăng tính chủ động của EVF trong việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời, cải thiện rất lớn đến các hệ số tài chính và đặc biệt là hệ số an toàn vốn CAR của EVF.

Việc phát hành sớm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là điều kiện quan trọng để EVF thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thực tế, ngày 26/01/2024, EVF đã thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2024 là ngày 16/02/2024.

Trên thị trường chứng khoán, trong hơn một tháng qua, giá cổ phiếu EVF giao dịch trong khoảng từ 15.500 – 18.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: lmth.444933tsop-gnod-yt-904-tad-naot-meik-uas-3202-man-euht-court-nauhn-iol-fve/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“EVF: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 sau kiểm toán đạt 409 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools