vĐồng tin tức tài chính 365

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 21/1: Mua ròng tới 480 tỷ đồng một cổ phiếu ngân hàng

2024-02-21 17:57

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 94,44 triệu đơn vị, tổng giá trị 2.016,45 tỷ đồng, tăng 2,58% về khối lượng nhưng giảm 23,87% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 20/2).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 81,73 triệu đơn vị, giá trị 2.025,89 tỷ đồng, giảm 7,35% về khối lượng và 19,76% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 12,71 triệu đơn vị, tăng gấp gần 2,3 lần so với phiên trước; tuy nhiên tổng giá trị là bán ròng 9,44 tỷ đồng, trong khi phiên trước mua ròng 123,78 tỷ đồng.

Hôm nay, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh gom cổ phiếu ngân hàng MSB, với khối lượng mua ròng đạt 30,48 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 480,1 tỷ đồng, gấp đôi so với phiên hôm qua mua ròng hơn 15 triệu đơn vị, giá trị 232,69 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu ngân hàng khác – STB được mua ròng 191,47 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 6,05 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng 4,96 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 143,32 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 1,39 triệu đơn vị, giá trị đạt 32,31 tỷ đồng, giảm 67,58% về lượng và 64,42% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 3,25 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 72,67 tỷ đồng, giảm 18,19% về lượng và 13,93% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,86 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 40,36 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 313.920 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 6,38 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt hơn 8 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 142.320 đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là DHT đạt 5,76 tỷ đồng (216.900 đơn vị), TNG đạt 5,51 tỷ đồng (264.200 đơn vị), DTD đạt 4,64 tỷ đồng (158.900 đơn vị).

Trong khi đó, SHS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,34 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 23,94 tỷ đồng.

Tiếp theo là PVS bị bán ròng 19,77 tỷ đồng (532.800 đơn vị) và CEO bị bán ròng 17,76 tỷ đồng (810.200 đơn vị). Ngoài ra, MBS, VCS, L14 cùng bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 680.100 đơn vị, giá trị đạt 26,65 tỷ đồng, giảm 29,52% về lượng và 30,71% về giá trị so với phiên trước đó.

Mặt khác, khối này bán ra 179.710 đơn vị, giá trị đạt 7,68 tỷ đồng, giảm 28,71% về lượng và 17,42% về giá trị so với phiên trước đó.

Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 500.390 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 18,97 tỷ đồng; giảm 28,71% về lượng và 34,95% về giá trị so với phiên hôm qua.

Hôm nay, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu ACV với khối lượng 149.780 đơn vị, giá trị 12,33 tỷ đồng.

Tiếp theo là VEA được mua ròng 3,58 tỷ đồng, QNS được mua ròng 2,29 tỷ đồng, MPC đạt 2,13 tỷ đồng, LTG và SGP cùng đạt hơn 1,1 tỷ đồng…

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất HPP với khối lượng 58.900 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 3,53 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 21/2, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 11,35 triệu đơn vị, tăng hơn 132,5% so với phiên giao dịch hôm qua ngày 20/2; tổng giá trị là bán ròng 30,83 tỷ đồng, trong khi phiên trước mua ròng 159,31 tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.856933tsop-gnah-nagn-ueihp-oc-tom-gnod-yt-084-iot-gnor-aum-112-yagn-iaogn-iohk-naohk-gnuhc-hcid-oaig/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 21/1: Mua ròng tới 480 tỷ đồng một cổ phiếu ngân hàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools