vĐồng tin tức tài chính 365

Valentine - mùng 3 Tết: Người mua thưa thớt, tiểu thương không buồn bán

2021-02-14 16:58

Valentine - mùng 3 Tết: Người mua thưa thớt, tiểu thương không buồn bán

LĐO |

Các cửa hàng hoa tươi, đồ lưu niệm phục vụ cho dịp Valentine 14.2 đều chịu tình trạng ế ẩm, khách mua thưa thớt.

Xem thêm: odl.663088-nab-noub-gnohk-gnouht-ueit-toht-auht-aum-iougn-tet-3-gnum-enitnelav/otohp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Valentine - mùng 3 Tết: Người mua thưa thớt, tiểu thương không buồn bán”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools