vĐồng tin tức tài chính 365

Hết thời gian thí điểm, taxi công nghệ hoạt động theo hướng nào?

2020-03-03 21:57
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông vừa có thông tin về việc từ ngày 1.4.2020 sẽ dừng

Xem thêm: odl.363887-oan-gnouh-oeht-gnod-taoh-ehgn-gnoc-ixat-meid-iht-naig-ioht-teh/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hết thời gian thí điểm, taxi công nghệ hoạt động theo hướng nào?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools