vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều nước EU đã ‘dựng rào’ biên giới để phòng dịch Covid-19

2020-03-17 11:47
TTO - Trong khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật cấm đi lại trong 30 ngày, nhiều nước thành viên đã đơn phương áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới.

Xem thêm: mth.19463029071300202-91-divoc-hcid-gnohp-ed-ioig-neib-oar-gnud-ad-ue-coun-ueihn/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều nước EU đã ‘dựng rào’ biên giới để phòng dịch Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools