vĐồng tin tức tài chính 365

DIC Corp (DIG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024

2024-03-01 07:00
DIC Corp (DIG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024

Ngày 20/3, DIC Corp sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong đó, DIC Corp dự kiến sẽ trình cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 …

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 433,84 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 67,61 tỷ đồng, tăng 23,86 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 28,1%, về còn 23,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 6,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,13 tỷ đồng, về 102,64 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 13,5%, tương ứng giảm 3 tỷ đồng, về 19,23 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 57,9%, tương ứng giảm 32,3 tỷ đồng, về 23,48 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 978,2%, tương ứng tăng thêm 32,77 tỷ đồng, lên 36,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 16,9%, tương ứng giảm 13,24 tỷ đồng, về 64,97 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, lợi nhuận cốt lõi của Công ty DIC Corp ghi nhận chỉ 14,19 tỷ đồng.

Có thể thấy, lãi đột biến trong quý IV/2023 chủ yếu do việc tiết giảm chi phí tài chính, đồng thời lãi công ty liên doanh/liên kết tăng đột biến.

Công ty DIC Corp thuyết minh chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí lãi vay giảm từ 45,8 tỷ đồng, về 16,4 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.027,5 tỷ đồng, giảm 46,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 165,35 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 216,7 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành 15,5% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/2, cổ phiếu DIG tăng 300 đồng, lên 27.300 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: lmth.381043tsop-42024-gnaht-gnort-4202-man-nein-gnouht-gnod-oc-gnod-ioh-iad-cuhc-ot-es-gid-proc-cid/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“DIC Corp (DIG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools