vĐồng tin tức tài chính 365

Trình Quốc hội cho đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

2024-03-29 07:13
Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe, rộng 24,75m  - Ảnh minh họa: TUẤN PHÙNG

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe, rộng 24,75m - Ảnh minh họa: TUẤN PHÙNG

Đó là nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành ( gọi tắt là cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa uỷ quyền của Thủ tướng ký trình Quốc hội.

Đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành 4 làn xe, hoàn thành năm 2026

Theo đề xuất của Chính phủ, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) tại km 1.915 + 900, thuộc địa phận huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông; điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc địa phận thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổng chiều dài tuyến cao tốc này khoảng 128,8 km. Trong đó: chiều dài đường cao tốc khoảng 126,8 km; chiều dài đoạn tuyến kết nối từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Chơn Thành đến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa khoảng 2 km. Dự án có 27,8 km qua địa phận tỉnh Đắk Nông, còn lại 101 km đi qua tỉnh Bình Phước.

Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h tùy thuộc vào điều kiện địa hình, nền đường rộng 24,75 m (riêng đoạn qua thành phố Đồng Xoài nền đường rộng 25,5 m); giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô 6 làn xe (nền đường rộng 32,25m) như quy hoạch được duyệt.

Còn đoạn tuyến kết nối từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Chơn Thành đến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (chiều dài khoảng 2 km) có quy quy mô đường cấp III, nền đường rộng 12 m.

Dự kiến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được đầu tư 11 nút giao liên thông, nhưng trong giai đoạn phân kỳ dự kiến đầu tư 5 nút giao liên thông (1 nút giao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và 4 nút giao trên địa bàn tỉnh Bình Phước).

Tuyến cao tốc này được đầu tư hệ thống thu phí không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ đồng bộ để phục vụ khai thác đường cao tốc.

Sơ bộ tổng diện tích đất mà cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành chiếm dụng khoảng 1.111 ha (tỉnh Đắk Nông khoảng 261 ha; tỉnh Bình Phước khoảng 850 ha); khoảng 1.229 hộ bị ảnh hưởng.

Chính phủ đề xuất hình thức đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành là đầu tư công kết hợp phương thức đối tác công tư (PPP).

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỉ đồng gồm: ngân sách nhà nước 12.770 tỉ đồng, bao gồm: ngân sách trung ương khoảng 10.536,5 tỉ đồng, ngân sách địa phương khoảng 2.233,5 tỉ đồng; vốn do nhà đầu tư thu xếp khoảng 12.770 tỉ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được để xuất: chuẩn bị đầu tư dự án từ năm 2023, thực hiện dự án từ năm 2024, phấn đấu hoàn thành năm 2026.

Chia cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thành 5 dự án thành phần

Để thuận lợi trong việc tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng đường gom, cầu vượt ngang; xây dựng đường cao tốc thành các dự án thành phần, Chính phủ kiến nghị phân chia dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thành 5 dự án thành phần để triển khai gồm:

Dự án thành phần 1: xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài 128,8 km gồm cả đoạn tuyến kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo phương thức PPP. Tổng mức đầu tư 19.612 tỉ đồng (6.842 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, 12.770 tỉ đồng do nhà đầu tư thu xếp). UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Dự án thành phần 2: xây dựng đường gom (35,6km), cầu vượt ngang đường cao tốc địa phận tỉnh Đắk Nông theo hình thức đầu tư công. UBND tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 338 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 3: xây dựng đường gom (98 km), cầu vượt ngang đường cao tốc địa phận tỉnh Bình Phước theo hình thức đầu tư công. UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 951 tỉ đồng từ ngân sách trung ương.

Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông theo hình thức đầu tư công. UBND tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 662 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Bình Phước theo hình thức đầu tư công. UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 3.977 tỉ đồng từ ngân sách trung ương (hơn 2.743 tỉ đồng) và địa phương (hơn 1.233 tỉ đồng)

Là một phần của đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành dài khoảng 140 km, quy mô từ 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Tháng 7-2022, Thủ tướng đã giao UBND tỉnh Bình Phước làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành theo phương thức đối tác công tư.

Sau khi Hội đồng thẩm định nhà nước thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Chính phủ đã thống nhất thông qua nội dung báo cáo và trình Quốc hội xem xét vào tháng 12-2023.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chưa trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành tại kỳ họp bất thường thứ năm, Quốc hội khóa XV diễn ra đầu vào tháng 1-2024.

Tháng 3-2024, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải có tờ trình Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án và Thường trực Ban Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo về dự án này.

Trên cơ sở đó Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành để Chính phủ thông qua, trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đề xuất cơ chế đặc thù làm cao tốc tỉ đô Gia Nghĩa - Chơn ThànhĐề xuất cơ chế đặc thù làm cao tốc tỉ đô Gia Nghĩa - Chơn Thành

Tỉnh Bình Phước đang đề xuất Quốc hội 4 nhóm cơ chế đặc thù để làm cao tốc tỉ đô Gia Nghĩa - Chơn Thành trong giai đoạn từ nay đến năm 2026.

Xem thêm: mth.32940742282304202-hnaht-nohc-aihgn-aig-cot-oac-ut-uad-ohc-ioh-couq-hnirt/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Trình Quốc hội cho đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools