vĐồng tin tức tài chính 365

«No Previous
No Next

6 người bị cựu đại uý lừa đảo “chạy” vào ngành công an

2019-03-30 06:58
6 người bị cựu đại uý lừa đảo “chạy” vào ngành công an
Do làm ăn thua lỗ, cựu đại uý nói với nhiều người có thể "chạy" xin việc vào ngành công an, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Xem thêm: -ioh-hnad-nab-ib-iv-neiv-pahn-ney-gnuh-hnis-un-uv-ax-tox-pilc/us-hnih-hnin-na/nv.moc.h42.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“6 người bị cựu đại uý lừa đảo “chạy” vào ngành công an”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools