vĐồng tin tức tài chính 365

Hang Seng Index sẽ có 100 cổ phiếu

2021-03-02 14:19

Hang Seng Index trước đây bị chi phối bởi cổ phiếu tài chính. Ngay cả sau khi điều chỉnh, các cổ phiếu dạng này vẫn chiếm tới 40% rổ chỉ số. Chỉ tính riêng Tencent, công ty bảo hiểm AIA và HSBC cũng đã chiếm tới 30% quy mô của nó.

Tuy nhiên, việc thay đổi vẫn được tiến hành theo các bước. Giữa năm 2022, Hang Seng Index sẽ có 80 cổ phiếu so với 52 cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Mục tiêu cuối cùng là bộ chỉ số này sẽ có 100 cổ phiếu. Ngoài ra, cách thức tính toán cũng được thay đổi nhằm mục tiêu giúp HSI phản ánh sát hơn.

Anita Mo, CEO của Hang Seng Indexes Company, cho biết: "Những cải tiến mới của HSI sẽ nâng cao hơn nữa tính đại diện của nó và làm cho chỉ số cân bằng và đa dạng hơn".

Xem thêm: nhc.48550133120301202-ueihp-oc-001-oc-es-xedni-gnes-gnah/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hang Seng Index sẽ có 100 cổ phiếu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools