vĐồng tin tức tài chính 365

Chỉnh trang lại khu lưu niệm nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở Huế

2019-04-24 11:40
Chỉnh trang lại khu lưu niệm nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở Huế Chính quyền, người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đang gấp rút chỉnh trang lại khu lưu niệm nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở xã Lộc An (huyện Phú Lộc).

Xem thêm: lmth.910174d-euh-o-hna-cud-el-gnout-iad-coun-hcit-uhc-neyugn-mein-uul-uhk-ial-gnart-hnihc/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Chính trị

“Chỉnh trang lại khu lưu niệm nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở Huế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools