vĐồng tin tức tài chính 365

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần: Đảng và Nhà nước Lào gửi điện chia buồn

2019-04-24 23:40
Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần: Đảng và Nhà nước Lào gửi điện chia buồn Lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Xem thêm: lmth.181174d-noub-aihc-neid-iug-oal-coun-ahn-av-gnad-nart-ut-hna-cud-el-gnout-iad-coun-hcit-uhc-neyugn/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Chính trị

“Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần: Đảng và Nhà nước Lào gửi điện chia buồn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools