vĐồng tin tức tài chính 365

Manulife Việt Nam khẳng định không đưa ra bất kỳ phát ngôn hoặc thông báo nào liên quan đến khách hàng của Công ty MVI L

2023-04-10 15:44
Manulife Việt Nam khẳng định không đưa ra bất kỳ phát ngôn hoặc thông báo nào liên quan đến khách hàng của Công ty MVI Life

Manulife Việt Nam khẳng định rằng, Công ty không đưa ra bất kỳ phát ngôn hoặc thông báo nào liên quan đến khách hàng của Công ty MVI Life. Công ty cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào đại diện cho Manulife Việt Nam phát ngôn về vấn đề này. Do vậy, những phát ngôn của các cá nhân không đại diện cho quan điểm và giá trị của Công ty.

"Manulife Việt Nam chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng nào mà tình huống này có thể đã gây ra. Manulife Việt Nam luôn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tối ưu và duy trì tính chính trực của thương hiệu", thông báo của Manulife Việt Nam cho biết.

Được biết, hồi tháng 6/2022 Công ty The Manufacturers Life Insurance Company (MLI) – một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Manulife đã ra thông báo chính thức hoàn tất việc mua lại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam và đổi tên Công ty thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI (MVI Life). Hai công ty Manulife Việt Nam và MVI Life đang hoạt động độc lập. Cùng với thông báo này, MVI Life cũng đảm bảo rằng mọi quy định và cam kết trong hợp đồng giữa công ty với khách hàng và các đối tác đều không bị ảnh hưởng.

Xem thêm: lmth.939813tsop-efil-ivm-yt-gnoc-auc-gnah-hcahk-ned-nauq-neil-oan-oab-gnoht-caoh-nogn-tahp-yk-tab-ar-aud-gnohk-hnid-gnahk-man-teiv-efilunam/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Manulife Việt Nam khẳng định không đưa ra bất kỳ phát ngôn hoặc thông báo nào liên quan đến khách hàng của Công ty MVI L”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools