vĐồng tin tức tài chính 365

Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu 7.000 tỷ đồng, sẽ đưa BCG Land lên sàn

2023-04-12 19:37

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Theo đó, Bamboo Capital cho biết trái với dự kiến phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu năm 2022 đối mặt với hàng loạt những thách thức lớn bao gồm sức ép lạm phát và kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động của các biến động kinh tế, địa chính trị thế giới.

Vì vậy, năm 2022 với những biến động tiêu cực do biến động kinh tế vĩ mô và địa chính trị đã khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh.

Kết thúc năm tài chính 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.531 tỷ đồng và lợi nhuận sau thếu đạt 540,7 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 62,5% và 24,6% mục tiêu kinh doanh năm đề ra.

Bamboo Capital nhìn nhận, nguyên nhân khiến công ty không thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, thậm chí lợi nhuận còn kém xa so với năm tài chính 2021 bởi việc xây dựng kế hoạch đầu năm vẫn chưa sát với những diễn biến chung của thị trường.

Cùng với các yếu tố khách quan đến từ biến động bên ngoài, lãi suất tăng kéo theo chi phí tăng phi mã bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Cùng với điều kiện kinh tế không thuận lợi ảnh hưởng tới hoạt động M&A và tư vấn M&A của Bamboo Capital.

Nhận định nền kinh tế thế giới năm 2023 còn tiếp tục đối mặt với rủi ro và thách thức, công ty đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.924 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 650 tỷ đồng, tăng 120,3%.

Định hướng năm 2023, Bamboo Capital cho biết công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mảng kinh doanh mũi nhọn của tập đoàn là năng lượng tái tạo.

Mục tiêu tăng trưởng đạt tổng sản lượng phát điện trong danh mục từ 2.000 MW đến năm 2025.  Kế hoạch doanh thu của BCG Energy trong năm 2023 là 2.995,76 tỷ đồng và lợi nhuận 790,02 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển các dự án trọng điểm của BCG Land, tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất. Kế hoạch doanh thu của BCG Land trong năm 2023 là 3.583,28 tỷ đồng và lợi nhuận mục tiêu là 684,69 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án dở dang, đặc biệt là các dự án đang bị trễ tiến độ bàn giao hoặc tiến độ mở bán, gồm Malibu Hội An (Quảng Nam), King Crown Infinity (Thủ Đức), King Crown Village giai đoạn II (Thủ Đức), Hội An d'Or (Cồn Bắp, Hội An), Amor Riverside Villas (Bình Chánh). 

Đáng chú ý, Bamboo Capital cho biết sẽ hoàn thiện các thủ tục để BCG Land trở thành công ty đại chúng, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho công tác huy động vốn cũng như tìm kiếm các đối tác tin cậy để đồng hành. Thời gian niêm yết dự kiến trong quý III/2023.

Đối với mảng xây dựng, doanh nghiệp cho biết sẽ tăng cường tái cấu trúc, ứng dụng công nghệ trong quản lý và triển khai dự án cho Tracodi. Tận dụng các cơ hội chính sách của Chính phủ để tham gia vào các dự án công theo hình thức PPP.

Hồ sơ doanh nghiệp - Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu 7.000 tỷ đồng, sẽ đưa BCG Land lên sàn

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ do Tracodi thi công.

Với lĩnh vực dược phẩm Tipharco, giai đoạn 2023-2027, Bamboo Capital dự kiến doanh thu tăng bình quân 19%/năm và tổng lũy kế 5 năm đạt 2.520 tỷ đồng. Lợi nhuận mục tiêu tăng trưởng 40%/năm, lũy kế 5 năm là 315 tỷ đồng.

Với mảng bảo hiểm, công ty dự kiến tăng quy mô doanh thu phí bảo hiểm gốc từ gần 275 tỷ đồng năm 2022 lên trên 500 tỷ đồng năm 2023, trên 840 tỷ đồng năm 2023 và hưởng đến mục tiêu gần 2.000 tỷ đồng năm 2027.

Với các mục tiêu tăng trưởng như trên, Bamboo Capital lại dự kiến sẽ mức chi trả thù lao cho các lãnh đạo lại tương đối eo hẹp.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS được chi trả thù lao 20 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và Thành viên BKS 10 triệu đồng/tháng.

Xem thêm: lmth.986206a-nas-nel-dnal-gcb-aud-yt-0007-uht-hnaod-ueit-cum-tad-latipac-oobmab/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu 7.000 tỷ đồng, sẽ đưa BCG Land lên sàn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools