vĐồng tin tức tài chính 365

HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán

2023-04-16 14:44
HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán - Ảnh 1.

HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán - Ảnh: HDB

Theo tờ trình đại hội cổ đông, HDBank cho biết nền kinh tế Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đây là tiền đề rất tốt cho thị trường chứng khoán phát triển.

Bên cạnh đó, số lượng tài khoản chứng khoán của Việt Nam mới đạt tỉ lệ hơn 6% dân số, còn rất thấp so với mức 10%-15% của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn.

Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán, HDBank trình đại hội cổ đông thông qua việc tham gia góp vốn, mua lại cổ phần một công ty chứng khoán.

Việc này HDBank sẽ mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu dịch vụ, thông qua nhiều hoạt động mới như tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý tài sản và các dịch vụ khác.

Tiêu chí mà HDBank đưa ra để lựa chọn công ty chứng khoán góp vốn, mua cổ phần bao gồm: Được cấp phép để thực hiện các nghiệp vụ như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán; có vốn điều lệ trên 1.000 tỉ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; hoạt động kinh doanh có lợi nhuận liên tiếp trong ba năm gần nhất, đồng thời đảm bảo đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của HDBank.

Trước HDBank, nhiều ngân hàng khác trên thị trường cũng đã sở hữu công ty chứng khoán. Đây cũng là xu hướng chung của các tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn tại các thị trường phát triển để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng, đồng thời tối ưu hóa giá trị mang lại cho ngân hàng, cổ đông.

HDBank chuẩn bị phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tếHDBank chuẩn bị phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đang lấy ý kiến cổ đông phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó ngân hàng này cũng xin điều chỉnh room ngoại từ 18% lên 20%.

Xem thêm: mth.50802721161403202-naohk-gnuhc-yt-gnoc-tom-ial-aum-es-knabdh/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools