vĐồng tin tức tài chính 365

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Văn hóa doanh nghiệp là nguồn sức mạnh nội sinh

2023-04-18 18:23

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Văn hóa doanh nghiệp là nguồn sức mạnh nội sinh - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Tuần, giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, họp ban chỉ đạo thực hiện văn hóa doanh nghiệp năm 2023 - Ảnh: T.H

Trong hơn một thập kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển, AKKN dày công vun đắp, xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp, mọi hoạt động đều vì con người và vì cộng đồng. Cán bộ, công nhân viên tự giác tuân thủ các giá trị, chuẩn mực văn hóa của công ty và cống hiến hết mình xây dựng công ty phát triển bền vững.

Những năm gần đây đánh dấu sự trưởng thành về công tác văn hóa doanh nghiệp của AKKN với mô hình quản trị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại gồm 3 trụ cột đổi mới tổng thể là con người - quy trình - công nghệ.

Văn hóa doanh nghiệp AKKN mang đậm tính truyền thống và thời đại, đoàn kết, tinh thần kỷ luật cao, được xây dựng, vun đắp qua nhiều thế hệ.

Các giá trị văn hóa đã góp phần thúc đẩy quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số và đổi mới hệ thống quản trị, nâng cao hình ảnh thương hiệu trong mắt đối tác, khách hàng, công chúng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa EVN, EVNGENCO2 tin cậy, trách nhiệm, tiên phong và sáng tạo.

Ông Đặng Văn Tuần - giám đốc, trưởng ban chỉ đạo thực thi văn hóa doanh nghiệp công ty cho biết: "Tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của công ty, AKKN sáng tạo, không ngừng đổi mới, nâng tầm văn hóa công ty trong thời kỳ mới với sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Quyết tâm đưa văn hóa AKKN đi sâu vào các lĩnh vực hoạt động của công ty như sản xuất, kinh doanh, quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp… trong đó đưa các nội dung văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập và đổi mới sáng tạo, văn hóa số, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn trở thành những bản sắc, đặc trưng, tiêu biểu, nổi bật, làm động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của AKKN.

Mỗi cán bộ, công nhân viên là một đại sứ mang hình ảnh đẹp, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa AKKN đến khách hàng và cộng đồng xã hội".

Nhằm tích cực triển khai hoàn thành kế hoạch đào tạo các nội dung văn hóa EVN, EVNGENCO2, AKKN tập trung tuyên truyền về Tài liệu Văn hóa, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN, EVNGENCO2 đến toàn thể cán bộ, công nhân viên; tiếp tục hoàn thiện văn hóa kinh doanh, coi trọng văn hóa ứng xử và giao tiếp văn minh - chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng; đẩy mạnh triển khai văn hóa số, hướng mục tiêu quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa doanh nghiệp.


Xem thêm: mth.26144534181403202-hnis-ion-hnam-cus-nougn-al-peihgn-hnaod-aoh-navkan-ak-ehk-na-neid-yuht/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thủy điện An Khê - Ka Nak: Văn hóa doanh nghiệp là nguồn sức mạnh nội sinh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools