vĐồng tin tức tài chính 365

ĐHCĐ Sacombank (STB): Cổ đông vẫn kỳ vọng sớm được nhận cổ tức sau 5 năm

2023-04-25 12:05

Dự kiến chia cổ tức trong năm sau

Cổ đông Sacombank cho rằng, Ngân hàng vẫn đạt mức lợi nhuận đề ra hàng năm nên cần sớm chia cổ tức cho cổ đông.

Trả lời chất vấn của cổ đông, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cho biết, do Sacombank đang tái cơ cấu nên dù đã trình lên NHNN xin được chia cổ tức cho cổ đông, nhưng chưa được chấp thuận do đang trong quá trình tái cấu trúc.

Sacombank cho biết, đã cơ bản xử lý nợ xấu, duy chỉ còn vấn đề liên quan đến chỗ cổ phiếu của ông Trầm Bê, Ngân hàng đã trình phương án mua lại số cổ phiếu đó từ NHNN để bán đấu giá và xử lý dứt điểm vấn đề. Sau khi xử lý xong, hoàn tất tái cơ cấu, ngân hàng mới được chia cổ tức.

Cũng theo ông Minh, trong năm nay, Ngân hàng giải quyết xong việc này và sau đó mới chia cổ tức.

Chủ tịch HĐQT STB cũng đã xác định năm 2023 là năm cuối cùng trong quá trình tái cơ cấu nên sang năm, cổ đông không phải nghe chất vấn về việc chia cổ tức nữa. Sacombank đã trình phương án chia cổ tức để tăng vốn điều lệ và đang chờ phê duyệt của NHNN.

Hiện lợi nhuận giữ lại đạt 12.600 tỷ đồng và Ngân hàng chuẩn bị sẵn sàng chia cổ tức cho cổ đông để tăng vốn khi NHNN cho phép.

Mục tiêu lợi nhuận 9.500 tỷ đồng, quý I đạt 2.383 tỷ đồng

ĐHCĐ Sacombank sáng nay đã thông qua mục tiêu lợi nhuận năm 2023 ở mức 9.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

Riêng quý I/2023, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cho hay, Ngân hàng thu về 2.383 tỷ đồng trước thuế.

Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối năm 2023 dự kiến tăng 11% đạt 657.800 tỷ đồng, trong đó, dư nợ đạt 491.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022. Tổng huy động vốn đạt 574.600 tỷ đồng, tăng 11%.

Sacombank cho biết, sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, tái cơ cấu thành công để tạo thêm nhiều giá trị cho cổ đông. Sacombank tự tin có thể tái cơ cấu thành công sớm hơn thời hạn thay vì đến hết năm 2025.

Đồng thời, Sacombank cho biết, năm 2023 sẽ bước vào chu kỳ kinh doanh mới với mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số toàn diện.

Theo đó, Ngân hàng cho biết, sẽ đẩy mạnh quy mô kinh doanh và hiệu quả hoạt động, tăng trưởng nguồn vốn bền vững; ứng dụng các mô hình và công cụ quản trị theo thông lệ quốc tế; tiếp tục tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty con và ngân hàng con.

Trong những tháng đầu năm 2023, thông tin liên quan tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB đã được nhà đầu tư quan tâm nhiều.

HĐQT STB cho biết, kể từ ngày 14/03/2014 đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB đã được ĐHĐCĐ Sacombank thống nhất là 30%.

Xem thêm: lmth.461023tsop-man-5-uas-cut-oc-nahn-coud-mos-gnov-yk-nav-gnod-oc-bts-knabmocas-dchd/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“ĐHCĐ Sacombank (STB): Cổ đông vẫn kỳ vọng sớm được nhận cổ tức sau 5 năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools