vĐồng tin tức tài chính 365

ĐHCĐ Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Tặng tiền cho cổ đông vẫn không đủ tỷ lệ tổ chức lần 1

2023-04-26 10:53

Sau 1h khai mạc đại hội, ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết, nhóm cổ đông nước ngoài sở hữu 16 triệu cổ phiếu CII, cùng các quỹ ETF hầu hết không tham dự đại hội.

Được biết, tính tới ngày 3/4, cổ đông nước ngoài nắm gần 25,9 triệu cổ phiếu CII, chiếm 10,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

ĐHCĐ Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Tặng tiền cho cổ đông vẫn không đủ tỷ lệ tổ chức lần 1 ảnh 1

Nguồn CII

Trước đó, CII có thông báo gửi đến cổ đông về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tung "chiêu lạ" là tặng quà tri ân bằng tiền, chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cổ đông sau khi cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho Trưởng Ban kiểm soát nếu không thể trực tiếp tham dự.

Động thái này được cho là nỗ lực của CII đảm bảo ĐHCĐ thường niên có thể tổ chức thành công ngay lần đầu tiên, không xảy ra tình huống như năm 202 (chỉ có 73 người tham dự, đại diện gần 58,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23% vốn điều lệ công ty).

Tuy nhiên, kỳ vọng của ban tổ chức ĐHCĐ CII năm nay cũng đã không thành hiện thực.

Tâm điểm của ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CII là kế hoạch phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng.

Đối với gói trái phiếu chuyển đổi thứ nhất (gói 1), CII dự kiến phát hành hơn 25,2 triệu trái phiếu với thời hạn 10 năm, tương đương tổng giá trị hơn 2.522 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng phát hành sẽ là các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 (mỗi cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách sẽ có 1 quyền mua, cổ đông có 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu, quyền mua sẽ được chuyển nhượng 1 lần).

Với số tiền huy động được từ gói 1, CII dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ hai công ty dự án là CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (Công ty Xa Lộ Hà Nội) và Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận (Công ty Ninh Thuận).

Trong đó, hạn mức đầu tư tối đa cho Công ty Xa Lộ Hà Nội là 2.400 tỷ đồng, còn Công ty Ninh Thuận là 1.200 tỷ đồng.

Lãi của đợt lô trái phiếu sẽ được trả mỗi 3 tháng/lần với lãi suất năm đầu tiên cố định ở 10%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ được tính bằng bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietcombank và VietinBank + 2,5%/năm.

Liên quan đến việc chuyển đổi trở lại cổ phần, tương ứng với thời hạn 10 năm của trái phiếu, CII sẽ tổ chức 10 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần cho trái chủ (mỗi năm 1 đợt) vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 10.000 đồng/cp.

Với các lần chuyển đổi trái phiếu, CII sẽ thực hiện phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi.

Đối với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi thứ hai (gói 2), thời hạn, lãi suất, đối tượng và phương án trả lãi sẽ tương tự gói 1.

Gói 2 có tổng giá trị phát hành là 1.978 tỷ đồng, tương đương gần 19,8 triệu trái phiếu. Tỷ lệ để cổ đông hiện hữu mua trái phiếu là 20:1 (cổ đông sở hữu 20 quyền mua mới được mua 1 trái phiếu). Đợt phát hành sẽ diễn ra trong vòng hai năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Với số tiền huy động được từ gói 2, CII sẽ dùng 1.090 tỷ đồng để thanh toán hai lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001, phần còn lại sẽ dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ Công ty Ninh Thuận.

Năm 2023, CII đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 50% so với kết quả của năm 2022.

Xem thêm: lmth.252023tsop-1-nal-cuhc-ot-el-yt-ud-gnohk-nav-gnod-oc-ohc-neit-gnat-iic-mchpt-tauht-yk-gnat-ah-ut-uad-dchd/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“ĐHCĐ Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Tặng tiền cho cổ đông vẫn không đủ tỷ lệ tổ chức lần 1”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools