vĐồng tin tức tài chính 365

Tướng Đồng Sỹ Nguyên chọn về yên nghỉ cạnh đồng đội

2019-04-07 17:20
TTO - Đó là một bãi đất trống nằm lọt thỏm giữa những cây thông ở phía tây tượng đài chính của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Và xung quanh là hơn một vạn phần mộ liệt sĩ Trường Sơn - những đồng đội của trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Xem thêm: mth.21894116170409102-iod-gnod-hnac-ihgn-ney-ev-nohc-neyugn-ys-gnod-gnout/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tướng Đồng Sỹ Nguyên chọn về yên nghỉ cạnh đồng đội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools