vĐồng tin tức tài chính 365

Chuyển nhạc Trịnh sang tiếng Pháp, quyết định mạo hiểm của Đồng Lan?

2019-04-07 17:20
TTO - Chuyển nhạc Trịnh sang tiếng Pháp, lại còn phối theo lối jazz, đó là một quyết định mạo hiểm của Đồng Lan.

Xem thêm: mth.86171719070409102-nal-gnod-auc-meih-oam-hnid-teyuq-pahp-gneit-gnas-hnirt-cahn-neyuhc/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chuyển nhạc Trịnh sang tiếng Pháp, quyết định mạo hiểm của Đồng Lan?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools