vĐồng tin tức tài chính 365

Ba ngôi chùa cổ nhất Trung Quốc, niên đại gần 2.000 năm tuổi

2024-04-09 11:29

Theo các ghi chép, chùa Bạch Mã được Hán Minh đế cho xây dựng năm 68 sau Công Nguyên, để làm nơi trú ngụ và giảng pháp của 2 nhà sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từ vùng đất Nguyệt Chi (nay thuộc phía bắc Afghanistan và một phần tây bắc Ấn Độ) đến truyền bá Phật pháp tại Trung Quốc. Cái tên Bạch Mã được cho là để chỉ việc các kinh Phật mà 2 nhà sư mang đến Trung Quốc được chở trên lưng một con ngựa trắng.

Xem thêm: nhc.869058490904042881-iout-man-0002-nag-iad-nein-couq-gnurt-tahn-oc-auhc-iogn-ab/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ba ngôi chùa cổ nhất Trung Quốc, niên đại gần 2.000 năm tuổi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools