vĐồng tin tức tài chính 365

Lập đường dây nóng bảo vệ tỏi Lý Sơn

2019-04-08 15:40
Để bảo vệ và nâng thương hiệu tỏi của địa phương, UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ lập đường d

Xem thêm: odl.756627-nos-yl-iot-ev-oab-gnon-yad-gnoud-pal/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lập đường dây nóng bảo vệ tỏi Lý Sơn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools