vĐồng tin tức tài chính 365

Giá vàng hôm nay 26.4.2021: Vừa giảm nhẹ đã vội tăng gấp đôi

2021-04-26 09:18

Vàng đã có những bước đi khá thận trọng trong phiên giao dịch 26.4, vừa giảm nhẹ đã vội tăng gấp đôi. Riêng vàng miếng SJC thì tăng ở giá mua và giảm ở chiều bán ra.

Xem thêm: lmth.5124731-iod-pag-gnat-iov-ad-ehn-maig-auv-1202462-yan-moh-gnav-aig/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá vàng hôm nay 26.4.2021: Vừa giảm nhẹ đã vội tăng gấp đôi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools