vĐồng tin tức tài chính 365

Thủ tướng Campuchia Hun Sen xúc động viết lời tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

2019-05-03 16:40
Thủ tướng Campuchia Hun Sen xúc động viết lời tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh Chủ tịch Ðảng Nhân dân, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen gửi những lời xúc động tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.

Xem thêm: lmth.967274d-hna-cud-el-coun-hcit-uhc-neyugn-teib-neit-iol-teiv-gnod-cux-nes-nuh-aihcupmac-gnout-uht/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Chính trị

“Thủ tướng Campuchia Hun Sen xúc động viết lời tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools