vĐồng tin tức tài chính 365

Đại gia ngân hàng Thái tăng vốn 2,5 lần ở Việt Nam

2023-05-05 03:10

Theo phương án được Ngân hàng Nhà nước thông qua, Ngân hàng Kasikorn (KBank) chi nhánh TP HCM vừa tăng vốn điều lệ từ 80 triệu USD lên 285 triệu USD, tức thêm 2,5 lần.

Ông Chat Luangarpa, Phó chủ tịch Điều hành Ngân hàng KBank cho biết quyết định tăng vốn nhằm sẵn sàng giải quyết nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hiện có nhiều biến động.

Trong năm 2023, KBank đặt mục tiêu dư nợ cho vay đạt 960 triệu USD tại Việt Nam. Cùng với tăng vốn, ngân hàng Thái Lan này bày tỏ tham vọng lớn trọng lĩnh vực thanh toán và vay vốn kỹ thuật số. Nhà băng đặt mục tiêu tăng lượng người dùng ứng dụng K PLUS Vietnam từ 470.000 hiện nay lên 1,3 triệu cuối năm nay.

Tại Thái Lan, KBank thuộc top 3 ngân hàng lớn nhất xét về tổng tài sản, với 122,9 tỷ USD tính đến cuối năm 2022. Ngân hàng này được thành lập năm 1945 bởi ông Choti Lamsam và lên sàn năm 1976. Cháu trai của nhà sáng lập là Banthoon Lamsam đã kế tục việc điều hành trong 28 năm trước khi rời ghế chủ tịch vào năm 2020 để nghỉ hưu. Tính đến tháng 6/2022, ông Banthoon Lamsam và gia đình có tài sản 1,19 tỷ USD, giàu thứ 29 tại Thái Lan theo thống kê của Forbes.

KBank mở chi nhánh tại TP HCM với số vốn 80 triệu USD vào tháng 8/2022. Sau khi được phê duyệt đề nghị tăng vốn lần này, KBank chi nhánh TP HCM trở thành chi nhánh ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ cao thứ hai sau Ngân hàng Sumitomo Mitsui chi nhánh Hà Nội (7.514,4 tỷ đồng), trong 52 chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tính đến 31/03.

Viễn Thông

Xem thêm: lmth.4411064-man-teiv-o-nal-5-2-nov-gnat-iaht-gnah-nagn-aig-iad/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đại gia ngân hàng Thái tăng vốn 2,5 lần ở Việt Nam”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools