vĐồng tin tức tài chính 365

Đại gia xăng dầu Petrolimex lãi lớn

2023-05-21 05:26

Doanh thu quý I năm nay của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) chỉ tăng nhẹ 0,6% đạt 67.432 tỷ đồng song lợi nhuận gộp lại tăng 28% so với quý I/2022 lên 3.559 tỷ đồng, giúp biên lãi gộp được cải thiện, từ 4,14% cùng kỳ lên 5,27% kỳ này.

Năm ngoái, doanh nghiệp này lãi gộp hơn 12.300 tỷ đồng. Tuy nhiên nhóm chi phí cố định, trong đó lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh đã bào mòn lợi nhuận, khiến lợi nhuận giảm 40%. Sang quý đầu năm nay, khoản lãi chênh lệch tỷ giá đảo chiều dương. Doanh thu tài chính của ông lớn xăng dầu từ đó cũng tăng 60% so với cùng kỳ, lên 513 tỷ đồng.

Vậy nên dù các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng so với quý I/2022, Petrolimex vẫn lãi 838 tỷ đồng trước thuế. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp còn 667 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51% so với cùng kỳ, dù chưa bằng một nửa quý liền trước. Năm ngoái, lợi nhuận của Petrolimex chủ yếu đến từ quý cuối năm. Lãi trước thuế của quý IV/2022 đóng góp gần 3/4 tổng lãi cả năm.

Tổng tài sản Petrolimex giảm 8%, về 68.800 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho - danh mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản - giảm 15,3% sau một quý. Các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của Petrolimex cũng giảm 22%. Ba tháng đầu năm, Petrolimex thu về 227 tỷ đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay.

Xem thêm: mth.73514201120503202-nol-ial-xemilortep-uad-gnax-aig-iad/hnaod-hnik/nv.moc.irtnad

Comments:0 | Tags:Kinh doanh

“Đại gia xăng dầu Petrolimex lãi lớn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools