vĐồng tin tức tài chính 365

H?i Ph?ng ch?n ch?nh ho?t ??ng qu?n l? kinh doanh d?ch v? t?i b?i t?m ?? S?n

2019-05-28 23:40
H?i Ph?ng ch?n ch?nh ho?t ??ng qu?n l? kinh doanh d?ch v? t?i b?i t?m ?? S?n UBND TP H?i Ph?ng y?u c?u ch?n ch?nh v? d?ng c?c ho?t ??ng kinh doanh d?ch v? kh?ng ???c c?p ph?p t?i v?a h? v? b?i t?m ?? S?n.

Xem thêm: lmth.993774d-nos-od-mat-iab-iat-uv-hcid-hnaod-hnik-yl-nauq-gnod-taoh-hnihc-nahc-gnohp-iah/nv.ctv

Comments:0 | Tags:X? h?i

“H?i Ph?ng ch?n ch?nh ho?t ??ng qu?n l? kinh doanh d?ch v? t?i b?i t?m ?? S?n”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools