vĐồng tin tức tài chính 365

Cơ điện Thủ Đức (EMC): Huỷ niêm yết bắt buộc cổ phiếu

2023-06-06 06:04
Cổ phiếu EMC bị huỷ niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu EMC bị huỷ niêm yết bắt buộc

Công văn cho biết, ngày 2/6/2023, HOSE nhận được Công văn số 3199/UBCK-GSĐC ngày 31/5/2023 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (mã chứng khoán EMC) kể từ ngày 15/4/2023.

Cổ phiếu EMC rơi vào trường hợp huỷ niêm yết bắt buộc căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Do đó, HOSE thông báo về việc sẽ thực hiện huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu EMC theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2023, Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức ghi nhận doanh thu đạt 69,67 tỷ đồng, giảm 62,98% so với cùng kỳ năm ngoái; nhận lợi nhuận sau thuế đạt 324,8 triệu đồng, giảm 48,61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức đặt mục tiêu doanh thu đạt 770 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,5 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch không chia cổ tức để tập trung vốn cho đầu tư phát triển. Vốn điều lệ là hơn 152,9 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 9% kế hoạch về doanh thu và 9,1% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, công ty cho biết hoạt động kinh doanh thiết bị điện, đặc biệt là sản phẩm MBA những năm vừa qua chịu nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng bất lợi do giá vật tư đầu vào và áp lực giảm giá do nhiều đối thủ cùng ngành nghề cạnh tranh, nhiều nhà sản xuất, chế tạo sản phẩm MBA bắt đầu đầu tư mạnh, nhất là tại thị trường phía Nam.

Sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm đang là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Dự đoán thị trường chế tạo MBA và các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành điện và công nghiệp dân dụng các năm tiếp theo với mức cung sản phẩm sẽ tăng cao.

Xem thêm: lmth.631323tsop-ueihp-oc-coub-tab-tey-mein-yuh-cme-cud-uht-neid-oc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Cơ điện Thủ Đức (EMC): Huỷ niêm yết bắt buộc cổ phiếu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools