vĐồng tin tức tài chính 365

Ông Trump: 'Tôi chưa nghĩ tới chuyện trừng phạt ông Tập Cận Bình'

2020-06-04 08:01
TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện ông chưa xem xét việc áp các biện pháp trừng phạt lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan vụ áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong.

Xem thêm: mth.50711017040600202-hnib-nac-pat-gno-tahp-gnurt-neyuhc-iot-ihgn-auhc-iot-pmurt-gno/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ông Trump: 'Tôi chưa nghĩ tới chuyện trừng phạt ông Tập Cận Bình'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools