vĐồng tin tức tài chính 365

Đầu bếp 8 tuổi kinh doanh riêng, có hàng nghìn fan trên mạng

2020-06-05 11:12
Mới 8 tuổi nhưng May Thu đã nổi tiếng trên mạng xã hội vì những video kỹ năng dạy nấu ăn. May Thu còn bắt đầu kinh doanh đồ ăn online với sự trợ giúp của mẹ

Xem thêm: lmth.084244-n-gnam-nert-naf-nihgn-gnah-oc-gneir-hnaod-hnik-iout-8-peb-uad/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Đầu bếp 8 tuổi kinh doanh riêng, có hàng nghìn fan trên mạng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools