vĐồng tin tức tài chính 365

KIDO và Vinamilk tạo liên doanh nước giải khát, kem

2020-06-09 15:25

Công ty Liên doanh Vinamilk - KIDO sẽ sản xuất kinh doanh nước giải khát, kem, thực phẩm đông lạnh với mục tiêu doanh thu năm đầu 2.000 tỷ. 

Xem thêm: lmth.3962114-mek-tahk-iaig-coun-hnaod-neil-oat-klimaniv-av-odik/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“KIDO và Vinamilk tạo liên doanh nước giải khát, kem”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools