vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh nghiệp P2P ngóng cơ chế thí điểm

2020-06-14 17:13
Các doanh nghiệp cho vay ngang hàng (P2P) trong nước kỳ vọng, cơ chế thử nghiệm mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sắp ban hành sẽ xóa sổ các app cho vay tín dụng đen biến tướng.

Xem thêm: lmth.265492n-meid-iht-ehc-oc-gnogn-p2p-peihgn-hnaod/nv.ttna

Comments:0 | Tags: p2p

“Doanh nghiệp P2P ngóng cơ chế thí điểm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools