vĐồng tin tức tài chính 365

Truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

2020-06-26 06:10
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa truy tố 29 bị can trong vụ trong vụ án giết người , chốn

Xem thêm: odl.232518-cud-ym-neyuh-mat-gnod-ax-iat-ar-yax-na-uv-gnort-nac-ib-92-ot-yurt/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools