vĐồng tin tức tài chính 365

Kinh tế đêm, động lực mới cho ngành du lịch

2020-06-26 11:20
TTO - Chính phủ sẽ thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại một số TP lớn, nơi có đông khách du lịch và người dân có thu nhập cao như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An, Đà Lạt, Huế...

Xem thêm: mth.12343247062600202-hcil-ud-hnagn-ohc-iom-cul-gnod-med-et-hnik/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kinh tế đêm, động lực mới cho ngành du lịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools