vĐồng tin tức tài chính 365

4 phụ nữ vụ 'thi thể trong bê tông' đối mặt mức án tử hình

2020-06-26 11:20
TTO - Vụ án gây chấn động dư luận tiếp tục được xét xử với phần xét hỏi và đề nghị mức án, trong đó các bị cáo bị truy tố với điều khoản có mức án cao nhất có thể tới mức tử hình.

Xem thêm: mth.71053938062600202-hnih-ut-na-cum-tam-iod-gnot-eb-gnort-eht-iht-uv-un-uhp-4/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“4 phụ nữ vụ 'thi thể trong bê tông' đối mặt mức án tử hình”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools