vĐồng tin tức tài chính 365

EU cứng rắn dùng thiết bị Huawei cho mạng 5G, phớt lờ sức ép của Mỹ

2019-06-16 09:30
Vodafone -  một trong những nhà khai thác di động lớn nhất thế giới, đã ra mắt mạng 5G thương mại đầ

Xem thêm: odl.872937-ym-auc-pe-cus-ol-tohp-g5-gnam-ohc-iewauh-ib-teiht-gnud-nar-gnuc-ue/ioig-eht/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“EU cứng rắn dùng thiết bị Huawei cho mạng 5G, phớt lờ sức ép của Mỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools