vĐồng tin tức tài chính 365

Cách ly F1 tại nhà, đừng ngại !

2021-06-17 07:07
Dù hiện chưa địa phương nào “mạnh dạn” thí điểm cách ly F1 tại nhà, nhưng các chuyên gia khuyến nghị đây là thay đổi cần thiết để đối phó với quy mô dịch lớn hơn, nguy cơ dịch cao hơn.

Xem thêm: lmth.2500041-iagn-gnud-ahn-iat-1f-yl-hcac/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cách ly F1 tại nhà, đừng ngại !”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools